Jollmands Gaard

Historien 

Fra Ruin til Attraktion.Nyheder se Facebook


Historien om Jollmandsgaard kort fortalt: ” Den 90 årige Peter Jollmand testamenterede i efteråret 1997 1 ½ ha med påstående bygninger til en fond som fik navnet ”Fonden Jollmands Gaard ” ved hans død 1999 arvede fonden også hans formue på ca. 1,3 mill kr. der sammen med ejendommen indgik som Fondskapital. Fondens formål var at restaurere og sikre gården og de omkringliggende arealer, som et særkende for eftertiden. Ejendommen blev fredet og genopbygninge påbegyndtes i år 2000 og afsluttedes 2018 genopførelsen af ”Bagehuset”    ( e bach hus) nu indrettet til møde og undervisningsbrug.


Jollmands Gaard er den ældste gård i Holm. Gården og slægten kan føres tilbage til 1700 tallet. Af kirkebogen fra 1651, fremgår det at ”3. påskedag om onsdagen begravet Store Kristen af Holm 96 år gammel”. Derefter kan man i kirkebogen se at gården gik i arv fra far til søn i 10 generationer.


De sidste ejer var søskenparret Tinne og Peter. Tinne døde i 1981 og Peter døde 97 år gammel på Guderup plejehjem i 1999                                                                                                                                                Jollmands Gaard er en gammel alsisk Kroggård, navnet skyldes formen på gården, der minder om en krog (fiskekrog). Bygningerne er meget specielle med 3 tavls bindingsværk og de buede skråstivere der indgår i bindingsværket. I det øvrige Danmark blev der oftest bygget med 2 tavls bindingsværk. Gården fremstår som da den blev opført, hvilket gør gården til et helt unikt kulturhistorisk levn, tillige en af de sidste tilbageværende Kroggårde i Danmark.


Man finder mange interessant bygningshistoriske detaljer, som gør et besøg på gården til en helt speciel oplevelse, hvor man under rundvisningen føres tilbage til de helt gamle dage i dansk landbrugFakta og tidsforløb for genopbygningen.

Efter følgende overdragelsen startede man i 1998 oprydningsarbejdet og der dannedes i 1999 en støtteforening, hvis formål det var at medvirke til at genopføre gården med henblik på at drive den som et lokalt landbrugsmuseum. I 2001 lykkedes det at få dele af gården fredet, (” Krogen”) og Møddingpladsen) Efterfølgende lykkedes man frem til 2011 i etaper - og ved en stor indsats af frivillige ildsjæle og donationer fra velvillige fonde, at få hele den fredede del genopført.


                                                                          

  

> Sponsorer


Sponsorer til Fonden Jollmands Gaard er følgende:


Bygningsbevaringsfonden

Nykredit

Kulturarvsstyrelsen

Sydbank Sønderjyllands Fond

Sonning Fonden


Fonden Realdania

Kjeld og Vera Schmidts mindefond

Prins Joachims Fond

Skibsreder Hans MichaelJebsen

Bent Jensen, Linak A/S

Fabrikant Mads Clausens Fond

Nordborg Kommune

Støtteforeningen Jollmands Gaard

Ruth og Finn Riis Hansens familiefond

Nordals VinenEfter  anlæg af udenomsarealerne opførte man i 2015/16 en helt ny værksteds og udstillingsbygning for reparation og udstilling af de gården tilhørende mange gamle redskaber og maskiner.                                                                                                                                     I 2017/18 genopførtes ”Bagehuset”  indrettet med  møde  undervisning og klubfaciliteter.                        2018 . Hvad mange ikke troede muligt!  20 år efter start på oprydningen/genopbygningen  er alle gårdens bygninger genopført og gården fremstår som en ”Perle” og attraktion  i landsbyen.   Tak til vore sponsorer kun ved deres velvilje kunne projektet realiseres                                                      


Indvielsen fredag den 14 september 2018 

                                  Den dag fejrede landsbyen Holm, at 20 års arbejde med Jollmands Gård er slut.