Nyheder se Facebook

       Tryk på gården

                  Bagehuset

Eksteriør fra 1925  af ”é bakhus” . I bryggersdelen var bageovne - en nyere af støbejern er opsat t.v. for det gamle bageovnsildsted - samt en nyere gruekedel - også af støbejern opsat foran ildstedet. Således har to ”generationer” af bryggersinventar  været præsenteret.Bemærkninger:

Bagehuset er formodentlig bygget i midten af 1800-tallet - måske lidt før. Det enkle bindingsværk uden skråstivere tyder på, at det i hvert tilfælde ikke er ældre. Yderligere er vestsiden blevet omsat til grundmur - antagelig inden 1900, da det er sket med flensborgsten opmuret i lennørtel. Det sydligste fag synes desuden at være senere tilføjet - måske i forbindelse med grundmuringen af vestsiden. De smårudede, blyindfatted vinduer i overgavlen er genbrugsmaterialer fra indhuset.

 


                            Bagehuset


Bagehuset syd for Kroggården som kun var et fundament er restaureret efter gårdens tegning af ”Bakhus”. De sidste dele af det gamle  forsvandt i 1980-erne, men Fonden har nu genopføt bygningen. Det var en særlig bygning, som bl.a. rummede gårdens bryggers med bageovn i den nordre ende og svinesti mod syd.


Oprindeligt var der kun et bagovns kompleks i beboelsen. Men tyske forordninger som sikring mod brand pålagde bønderne at fjerne store og brandfarlige ildsteder fra stuehusene og henlægge sådanne til særlige huse. Dette sker også på Jollmands Gaard, hvor et bagehus opbygges af genbrugsmaterialer  formodentlig omkr. 1870.
Alsingergiledet presenterede deres nye bog


PEJLEMÆRKER

220 sider, 240 fotos. Bogen beskriver en lang række lokaliteter overalt på Als.

Det alsiske dialektselskab ALSINGERGILDET blev stiftet den 19. maj 1946. Gildet har op til 12 gildebrødre og –søstre og 7 bisiddere. Formålet med dette gilde er at værne om den alsiske dialekt og kultur. For at være gildebror eller søster skal man være født på Als. Bisiddere behøver ikke at være  indfødte. Der holdes 2 gildeting om året, et i maj og et i novembeAlsingerstuen på Jollmands Gaard med møbler lavet af digteren Martin N.Hansen.Martin N. Hansen er født i Felsted 1893 og voksede op i Notmark sogn på Als. Han var udlært  snedker, senere bibliotekar og bosat i Odense. Han har skrevet mange digtsamlinger og prosastykker på alsisk, og der er sat melodier til mere end 50 af hans viser. Han død 1976 og blev begravet på Notmark kirkegård.